100시리즈
200시리즈
300시리즈
400시리즈
500시리즈
600시리즈
700시리즈
Dey 320
Dey 370
FT520 CASA
SF650 CASA
 
제품소개
HOME 제품소개 제품소개
 
[specialship] 소방구조선(119 구조대)
소방구조선(119 구조대)
브렌드명 MASTER MARINE
선박길이 12m
선박선폭 3.2m
선박중량
연료탱크
엔진정보 OB,IB
마 력 수 250*3
선박가격 010-5004-5777
   
 


구조선


 
 

사진 선박정보
ㆍ선박길이 (전장) : 12 ㆍ선박선폭 : 3 ㆍ선박중량 : ㆍ연료탱크 :
MASTER MARINE
[specialship]
ㆍ선박길이 (전장) : 15 ㆍ선박선폭 : 3.8 ㆍ선박중량 : 13 ㆍ연료탱크 : 1200liter
MASTER MARINE
[specialship]
ㆍ선박길이 (전장) : 12m ㆍ선박선폭 : 3.2m ㆍ선박중량 : ㆍ연료탱크 :
MASTER MARINE
[specialship]
ㆍ선박길이 (전장) : 12m ㆍ선박선폭 : 3.3m ㆍ선박중량 : ㆍ연료탱크 :
MASTER MARINE
[specialship]
ㆍ선박길이 (전장) : 6.64m ㆍ선박선폭 : 2.36m ㆍ선박중량 : 1.8ton ㆍ연료탱크 : 105liter
MASTER MARINE
[specialship]